Tulpaner
Här är du: Mönsterås Högskolecentrum » Aktuellt » Det lönar sig att utbilda sig för jobb inom industrin!

Det lönar sig att utbilda sig för jobb inom industrin!

Tekniknod Nordost har gjort en enkätundersökning om hur rekryteringen sett ut de senaste två åren och det visar sig att det bara i Mönsterås kommun har det anställts 167 personer i olika funktioner inom industrin.

Den största efterfrågan har varit efter operatörer av olika slag på kollektivsidan. På tjänstesidan har det efterfrågats kompetenser som säljare, produktionsledare och ekonomer. IOC- Industrins Ostkustcentrum AB är involverad i Tekniknod Nordost. Till vardags fungerar IOC som medlemsföretagens förlängda arm mot viktiga aktörer såsom kommunen, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren med flera.

Under onsdagen genomförde IOC tillsammans med Mönsteråsgymnasiet och Mönsterås Komvux en fortbildningsdag för lärare och övrig personal. Allt i syfte att bredda kunskapen om de jobb som finns i regionen och vilken efterfrågan som dessa jobb har.

Foto lärare på studiebesök

Foto lärare på studiebesök

Att skaffa sig en gymnasieutbildning inom industrin ger dig med all sannolikhet jobb i kommunen!

Publicerad 2016-05-19

Sök

 
 
 

Mönsterås Högskolecentrum - Torggatan 15 - 383 31 MÖNSTERÅS - 0499 175 55 - 070-557 54 43

www.monsterashogskolecentrum.se Mail: camilla.nordin@monsteras.se